globaali porttikäytävä
maa / kieli

Oikeudelliset tiedonannot

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA

Tämän verkkosivuston ("sivusto") materiaalin tarjoaa j2 Global Communications, Inc. tai sen tytäryhtiöt ("j2 Global Communications") palveluna yrityksen asiakkaille ja sitä voidaan käyttää vain tietotarkoituksiin. Yksittäiskopioita voidaan ladata alla olevia säännöksiä noudattaen. Lataamalla materiaalia tältä sivustolta suostut noudattamaan näitä ehtoja. Jos et suostu niihin, älä käytä sivustoa tai lataa siltä mitään materiaalia.

TAVARAMERKKITIEDOT

j2, j2 Global, Call Sciences, Consensus, Documagix, eFax, eFax Broadcast, eFax Free, eFax Plus, eFax Pro, eFax Messenger, eVoice, Electric Mail, Easy Faxing Anywhere, j2 Messenger, jBlast, jConnect, jConnect Premier, jConnect Free, JFAX, m4, Onebox, Timeshift, Unifax ja What's Your Number, muiden muassa, ovat j2 Global Communications, Inc. -yrityksen tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Käsitteiden "efaksi", "efaksaa se", "efaksata", "efaksattu", ja "efaksaus" käyttäminen kuvaamaan faksien lähettämis- tai vastaanottopalvelua/-toimintoa digitaalisessa muodossa on jyrkästi kielletty j2 Global Communicationsin tavaramerkin loukkauksena. j2 Global Communications on mukana jatkuvassa kampanjassa vakuuttaakseen yleisön siitä, että käsitettä EFAX ei saa käyttää muutoin kuin kuvaamaan j2 Global Communicationsin EFAX-palvelua eikä millään yllä kuvatulla tavalla. Tämän vuoksi yritys on ottanut yhteyttä yrityksiin, jotka ovat käyttäneet käsitettä EFAX virheellisellä tavalla, ja yritys pyrkii huolellisesti suojelemaan tätä tavaramerkkiä.

j2 Global Communicationsin tavaramerkkejä voidaan käyttää julkisesti vain j2 Global Communicationsin luvalla. j2 Global Communicationsin tavaramerkkien reilu käyttö mainoksissa ja j2 Global Communicationsin tuotteiden myynninedistäminen vaatii asianomaisen tunnustamisen.

PATENTTISUOJA

j2 Global Communicationsin palvelut, joihin sisältyy erityisesti eFax®, jConnect® ja Onebox® -palvelut, on suojattu yhdellä tai useammalla seuraavista Yhdysvaltain patenteista tai muilla vireillä olevilla patenteilla: 6,208,638; 6,073,165; 6,597,688; 7,020,132; 6,717,938; 6,999,478; 6,625,642; 6,549,612; 5,675,507; 5,870,549; 6,350,066; 6,564,321; 6,857,074; 5,291,302; 5,459,584; 5,461,488; 6,564,193.

SOPIMUS YKSITTÄISELLE LISENSSILLE

Tämän sivuston materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla, ja minkäänlainen tämän sivuston materiaalin käyttäminen saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muita lakeja. Saat ladata yhden kopion tiedoista tai ohjelmistosta ("Materiaalit") j2 Global Communicationsin sivustolta yhdelle tietokoneelle vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen sisäiseen käyttöön, ellei j2 Global Communications ole erityisesti lisensoinut sinua muunlaiseen toimintaan kirjallisesti, tai kuten muut yksittäisten Materiaalien mukana tulevat lisenssiehdot sallivat. Tämä on lisenssi, eikä omistusoikeuden siirto, ja se on seuraavien rajoitteiden alainen: et saa:

  1. muokata Materiaaleja tai käyttää niitä kaupallisiin tarkoituksiin, julkisiin esityksiin, suorituksiin, myyntiin tai vuokraukseen;
  2. osittaa, käänteissuunnitella tai purkaa ohjelmistomateriaaleja muutoin kuin ja vain sovellettavan lain sallimassa määrin;
  3. poistaa tekijänoikeuteen tai muuhun yksinoikeuteen liittyviä tiedonantoja Materiaaleista;
  4. siirtää Materiaaleja toisille henkilöille. Lupaat estää kaikenlaisen luvattoman Materiaalien kopioinnin.

MATERIAALIN OMISTUSOIKEUS

Materiaaleilla on tekijänoikeus ja niitä suojaavat sekä maailmanlaajuiset tekijänoikeuslait että sopimussäännökset. Niitä ei saa kopioida, tuottaa uudelleen, muokata, julkistaa, siirtää toiseen järjestelmään, esittää, siirtää tai jakaa millään tavalla ilman j2 Global Communicationsilta etukäteen hankittua kirjallista lupaa. Muutoin kuin tässä erityisesti on ilmaistu, j2 Global Communications ja sen toimittajat eivät myönnä sinulle minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista oikeutta minkään patentin, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai kauppasalaisuustietojen mukaan. j2 Global Communications saattaa myöntää sinulle muita oikeuksia kirjallisesti tai toisaalle Materiaaleihin sisällytettynä.

TÄMÄN LISENSSIN PÄÄTTÄMINEN

j2 Global Communications voi päättää tämän lisenssin milloin tahansa, jos loukkaat tämän Sopimuksen ehtoja. Sopimuksen päättyessä tulee sinun välittömästi tuhota Materiaalit.

LINKIT

Tällä sivustolla tarjotut linkit tarjotaan ainoastaan mukavuutena sinulle ja minkään tällaisen linkin säännökset eivät muodosta suositteluamme sivustoa tai sen tarjoajaa, tai sen sisältämää tai tarjoamaa sisältöä, tuotteita tai palveluita kohtaan. Kaikkien näiden sivustojen käyttö on näiden sivustojen itsensä mahdollisesti julkistamien ehtojen alaista. Myönnät, ettemme ole vastuussa tällaisten sivustojen oikeellisuudesta, tekijänoikeuksien noudattamisesta, laillisuudesta, soveliaisuudesta, tai mistään muista näkökohdista, jotka liittyvät tällaisten sivustojen kautta saatuun sisältöön, tuotteisiin, palveluihin tai vastaanotettuihin lähetyksiin. Myönnät myös, ettei meillä ole minkäänlaista vastuuta tällaisista kolmansien osapuolien sivustoista tai niitten käytöstäsi.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

MATERIAALIT TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISUUSTAKUUT, ÄLYLLISEN OMAISUUDEN LOUKKAAMATTOMUUS, TAI SOPIVUUS MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. j2 GLOBAL COMMUNICATIONS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN LIIKEVOITTOJEN MENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSISTÄ TAI TIEDON MENETYKSESTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA), JOTKA JOHTUVAT MATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ MATERIAALEJA, VAIKKA j2 GLOBAL COMMUNICATIONSILLE OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKUT TOIMIVALLAT KIELTÄVÄT VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN VASTUUNRAJOITUKSEN POISSULKEMISEN TAI RAJOITTAMISEN, YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.

j2 Global Communications ja sen toimittajat eivät myöskään takaa tiedon, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden näiden materiaalien sisältämien nimikkeiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä. j2 Global Communications saa tehdä muutoksia näihin materiaaleihin tai niissä kuvattuihin tuotteisiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. j2 Global Communications ei sitoudu päivittämään Materiaaleja.

Kysyttävää?
Soita meille
09 7479 0010
myyntifi@mail.efax.com
9:00 AM to 5:00 PM CET
bottom curve
o o o